Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ref.zone Marek Kaszuba z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Wawrzyńca 3A/13, 60-539 Poznań; tel. +48 792 901 116; e-mail: kontakt@refleksolog-poznan.pl
  • Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i w oparciu o następującą podstawę prawną: 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes)
  • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi hosting oraz seriwsu IT oraz podmioty współpracujące z ref.zone w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych rozczeń.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.